Hållbarhetspolicy

Källan Hotell Spa Konferens Vision

Vår vision är att leverera kvalitativa upplevelser som inspirerar människor från när och fjärran att slappna av, ta en stund för sig själva, lära sig något nytt samt komma i kontakt med den svenska naturen.

Vi vill vara en självklar samarbetspartner inom hotell, konferens, spa och restaurang med andra företag och privata personer som vill vistas, uppleva och kommersialisera den svenska bergsmiljön på ett hållbart sätt och i balans med naturen.

Vi vill åstadkomma detta genom att leverera en helhetsupplevelse med kvalitet. Våra medarbetare är väl utbildat för att uppfylla Källans mål: service genom välplanerade och genomtänkta rutiner; möjliggöra våra gäster att uppleva lugnet på anläggningen och i naturmiljön runt om Åmliden. Vi erbjuder en positiv matupplevelse.

Källans hållbarhetspolicys mål är:

 • att förebygga och minska miljöpåverkan
 • att bidra positivt till samhället
 • att uppfylla lagkrav
 • att ständigt förbättra hållbarhetsprestanda
 • att policyn kommer att implementeras, förbättras och kommuniceras kontinuerligt

Källan ska aktivt jobba med följande ansvarområden för att åstadkomma hållbarhetspolicyns mål:

 • Ekonomiskt ansvar: Källan ska se till att de finansiella resurserna sköts så att företagets framtid säkras på bästa sätt.
 • Miljöansvar: Källan ska bedriva verksamheten på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. Vi ska underrätta och följa en miljöpolicy.
 • Samhällsansvar: Källan ska bedriva en ansvarsfull verksamhet som tar hänsyn till hälsa och välbefinnande av människor som påverkas av företaget.
 • Leverantörsansvar: Källan ska bygga långsiktiga relationer med våra leverantörer och se till att leverantörskedjan blir en tillgång för att uppfylla hållbarhetspolicyn. Källan ska ta hänsyn till följande frågeställningar under den årliga verksamhets utvärderingen:
  • Hur planerar och utvärderar vi våra inköp?
  • Vilka krav ställer vi på våra leverantörer och hur ser vi till att de efterföljs?
  • Hur uppmuntrar och främjar vi hållbar utveckling bland leverantörer och andra intressenter?
 • Anställnings- och arbetsförhållanden: Källan ska sträva mot att utveckla och engagera medarbetaren. Källan vill erbjuda en bra arbetsplats och stimulerar en flexibel och mångsidig arbetsplats. Källan har infört en spelregel utifrån dialogen med medarbetare (2020), har vi kommit överens på fem påståenden:
  • Här jobbar vi med glädje och viljan
  • Här har vi en rak och öppen kommunikation
  • Här är vi hjälpsamma mot varandra
  • Här är vi omtänksamma och känner tillit för varandra
  • Här respekterar vi varandra och är öppna på hur det känns
 • Dela och implementera hållbarhetspolicyn: Källans policy ska delas med medarbetaren, kunder, leverantörer och andra intressenter via företagets hemsida.

Varje år utvärderar Källan verksamheten för att förbättra kvaliteten på våra produkter, våra rutiner och för att se till att denna hållbarhetspolicy efterlevs.