Sägnen om Källan

Källan – En plats för hälsa
och njutning i tusen år

Källan – En plats för hälsa
och njutning i tusen år

Långt inne i de norrländska skogarna uppe på landskapet Västerbottens högsta berg finns en mytomspunnen källa som tränger fram ur underjorden. Gamla folksägner vittnar om underlig styrka och magi i vattnet som fått livet omkring att blomstra.

Berättelserna är många om långväga besök vid högtider då vattnet i källan ansågs ha extra kraftfulla egenskaper och var den bästa boten mot sjukdomar och krämpor. Fortfarande råder en förtrollande stillhet där och endast solens strålar lyckas leta sig ner mellan de mörka träden som vaktar platsen. Vattnet förblir därför orörligt och inget tycks kunna störa den klara spegelbilden från den omgivande skogen.

Visst har vattnet en märklig dragningskraft. Kanske har det också oanade egenskaper då det uppehållit sig i marken under så lång tid. Kanske tusentals år? Många besökare blir stående länge och betraktande. De låter de egna tankarna hitta sitt eget flöde. Hur uppkom källan? Hur länge har den funnits? Hur kan platsen ha blivit så stillsam och stärkande för själen?

Numera finns alla möjligheter för dig som önskar ta del av Källans kraft. Gör som människor gjort sedan urminnes tider, kom till Källan och upplev dess styrka och magi.

* En sägen är en kort sagoliknande berättelse som anknyter till en viss plats. En sägen gör till skillnad från sagan anspråk på att vara sann. Ofta namnges vissa bestämda personer eller platser.